Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 22:05
kontakt
TERMOEXP

Komunikaty

14/11/23 16:29  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (9/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023r.
26/10/23 12:30 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów
14/08/23 13:04  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (8/2023) Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Termoexpert Spółka Akcyjna
30/06/23 16:03  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (7/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
15:50  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku.
15:09 TERMOEXPERT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
02/06/23 11:08 TERMOEXPERT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
10:54  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:28  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (4/2023) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022
14/02/23 10:19  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (2/2023) Raport okresowy Spółki za IV Q 2022 roku Termoexpert Spółka Akcyjna
31/01/23 19:45 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnego kontaktu.
25/01/23 18:52  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 15:02  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022r.
22/09/22 13:18 TERMOEXPERT S.A.: Informacja dotycząca wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek dochodzenia bezspornej należności za wykonaną usługę.
25/08/22 10:17 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów