Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:27
kontakt
TERMOEXP

Komunikaty

12/11/21 22:21  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (12/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
25/10/21 12:26  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (11/2021) Rejestracja zmian statutu spółki Termoexpert S.A.
13/08/21 09:57  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (10/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
30/06/21 15:38 TERMOEXPERT S.A.: LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMOEXPERT SA W DNIU 30 CZERWCA 2021 R.
15:29  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (9/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
15:27  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
09/06/21 11:09 TERMOEXPERT S.A.: Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
10:04  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (7/2021) Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A.
02/06/21 21:07  brak uprawnień Termoexpert chce wypłacić 0,38 zł dywidendy na akcję
20:49 TERMOEXPERT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
20:36  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/21 08:27 TERMOEXPERT S.A.: Informacja dotycząca ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek dochodzenia bezspornej należności za wykonaną usługę.
08:18 TERMOEXPERT S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 31 marca 2021
28/05/21 22:03  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (5/2021) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020
14/05/21 14:17  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (4/2021) Raport okresowy za I Q 2021 r