Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 18:02
kontakt
ALIOR

Komunikaty

08/12/21 17:48  brak uprawnień Standard&Poor's potwierdził długoterminowy rating Alior Banku na poziomie BB
17:38 ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie ocen ratingowych Alior Banku S.A. nadanych przez agencję ratingową Standard _ Poor's Global Ratings
16:19  brak uprawnień Fitch zmienił perspektywę ratingów Alior Banku do stabilnej z negatywnej
06/12/21 21:58 ALIOR BANK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
03/12/21 20:08  brak uprawnień BFG określił minimalny wymóg MREL dla Alior Banku na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko
19:44 ALIOR BANK S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A.
01/12/21 17:18 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 1 grudnia 2021 r.
17:14 ALIOR BANK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 1 grudnia 2021 roku
17:12 ALIOR BANK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
29/11/21 21:28 ALIOR BANK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
18:08 ALIOR BANK S.A.: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
17/11/21 17:36  brak uprawnień GPW: komunikat - ALIOR BANK SA
11/11/21 09:50  brak uprawnień Grzegorz Olszewski będzie nowym prezesem Alior Banku po uzyskaniu zgody KNF
10/11/21 23:56 ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
03/11/21 21:45 ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Banku