Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:32
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

14/05/24 18:22  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (6/2024) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian statutu dokonanych odpowiednio uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2023 roku oraz 22 lutego 2024 roku
15:11  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (5/2024) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2023/2024
15/04/24 18:11  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/02/24 14:55 XBS PRO-LOG S.A.: Uruchomienie linii kredytowej
22/02/24 17:38 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
17:31  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (3/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 lutego 2024 roku
15/02/24 17:35 XBS PRO-LOG S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych.
13/02/24 17:08  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (2/2024) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
26/01/24 17:34 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 roku
16:52  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 roku
21/12/23 09:04 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
19/12/23 18:18  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (24/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2023 roku
22/11/23 18:50 XBS PRO-LOG S.A.: Spłata obligacji od XBS Logistics Sp. z o.o.
18:14 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna
17:53  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (23/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna