Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:10
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

19/05/23 09:34 XBS PRO-LOG S.A.: Pośrednia zmiana stanu posiadania
09:11 XBS PRO-LOG S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
08:57  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (8/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12/05/23 20:26  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 czerwca 2023 roku
20:19 XBS PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 czerwca 2023 roku
17:20  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (6/2023) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
13:27 XBS PRO-LOG S.A.: Zmiany struktury właścicielskiej większościowego akcjonariusza
06:04  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (5/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2022/2023
06:00  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (4/2023) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2022/2023
28/02/23 21:52  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (3/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
21:33  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (2/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
14/02/23 08:33  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (1/2023) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2022/2023
19/12/22 14:00 XBS PRO-LOG S.A.: Uzupełnienie raportu z wykazem akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2022 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
12:35 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2022 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
12/12/22 15:53  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (12/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021/2022