Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 08:30
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

02/08/22 19:02 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27.07.2022 r.
18:52 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.07.2022 r.
01/08/22 18:09  brak uprawnień OT Logistics miał w I poł. '22 ok. 43 mln zł EBITDA oraz ok. 34 mln zł zysku netto
17:43 OT LOGISTICS: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku
27/07/22 16:56 OT LOGISTICS: Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków - przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o.
15:08  brak uprawnień Walne zgromadzenie OT Logistics przyjęło uchwałę ws. podziału zysku za 2021 rok
14:50 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2022 r.
14:39 OT LOGISTICS: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały ws. wypłaty dywidendy
26/07/22 16:29 OT LOGISTICS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2022 r.
22/07/22 12:39 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21/07/22 18:48 OT LOGISTICS: Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji
16:03 OT LOGISTICS: Zawarcie umowy o współpracy strategicznej z firmą Bumech
15:52  brak uprawnień Bumech ma umowę o współpracy strategicznej z OT Logistics dot. importu węgla
20/07/22 22:52 OT LOGISTICS: Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. z przerwą w obradach do dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021
15:21 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 11 sierpnia 2022 r.