Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:00
kontakt
AGEROZIN

Komunikaty

15/11/21 21:55 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (20/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
27/09/21 18:19 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
07/09/21 23:11 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 6 września 2021 roku
22:58 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (19/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22:20 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (18/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16/08/21 21:59 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (17/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
21:52 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (16/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021
12/08/21 22:56 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (15/2021) Korekta omyłki pisarskiej w raporcie rocznym EBI nr 10/2021
22:41 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (14/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021
22:25 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (13/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020
22:06 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (12/2021) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020
11/08/21 18:28 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18:12 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
03/08/21 17:54 brak uprawnień GPW: Komunikat - AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI
31/07/21 23:18 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (10/2021) Raport roczny 2020