Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 08:05
kontakt
INVENTION

Komunikaty

22/08/23 21:13 INVENTIONMED S.A.: umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki
11/08/23 19:59  brak uprawnień INVENTIONMED SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
05/07/23 22:29  brak uprawnień INVENTIONMED SA (11/2023) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
30/06/23 13:23 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:19  brak uprawnień INVENTIONMED SA (10/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
13:11  brak uprawnień INVENTIONMED SA (9/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
28/06/23 22:12 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
22:05 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20/06/23 19:35 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
02/06/23 18:00 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na realizację budowy Centrum Badawczo - Rozwojowego
16:06  brak uprawnień INVENTIONMED SA (8/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
14:49  brak uprawnień INVENTIONMED SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 r. wraz z projektami uchwał
14:46 INVENTIONMED S.A.: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:54  brak uprawnień INVENTIONMED SA (6/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
17:48  brak uprawnień INVENTIONMED SA (5/2023) Raport roczny za rok 2022