Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 11:12
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

14/11/22 12:50  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
07/11/22 20:21 FinTech Ventures S.A.: Aneks do umowy
14/10/22 16:23 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/10/22 15:43  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (13/2022) Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/08/22 20:29 FinTech Ventures S.A.: Przedłużenie terminu na rozpoznanie opcji strategicznych
12/08/22 07:19  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
12/07/22 16:26 FinTech Ventures S.A.: Aneks do umowy sprzedaży akcji spółki International Gaming Systems AB
01/07/22 14:26  brak uprawnień FinTech Ventures rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
14:15 FinTech Ventures S.A.: Przegląd opcji strategicznych
07/06/22 13:38 FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2022
12:32 FinTech Ventures S.A.: Sprzedaż przez Emitenta udziałów w spółkach zależnych
20/05/22 10:51 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dotyczących SPOKO.app
10:45 FinTech Ventures S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2022 r.
10:30  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (11/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 27.04.2022r. - korekta
16/05/22 17:43  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (10/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku