Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 16:16
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

07/06/22 13:38 FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2022
12:32 FinTech Ventures S.A.: Sprzedaż przez Emitenta udziałów w spółkach zależnych
20/05/22 10:51 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dotyczących SPOKO.app
10:45 FinTech Ventures S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2022 r.
10:30  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (11/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 27.04.2022r. - korekta
16/05/22 17:43  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (10/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
28/04/22 15:35  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15:30  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 27.04.2022 roku
20/04/22 09:27 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dotyczących SPOKO.app
06/04/22 18:33 FinTech Ventures S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
18:14  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2022) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
01/04/22 19:21 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
19:09  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/03/22 14:43  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (5/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
24/03/22 14:23 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie listu intencyjnego