Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:49
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

22/11/21 13:17 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
16/11/21 14:09 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
13:53 FinTech Ventures S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15/11/21 17:44  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (18/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2021 roku
16:48  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
21/10/21 16:33 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
16:28 FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 31/2021
20/10/21 14:41 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app i realizacji celu strategicznego
18/10/21 17:29  brak uprawnień GPW: Komunikat - FINTECH VENTURES
13:34 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
13:16  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (16/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
15/10/21 23:11  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
20:42  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (14/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
11/10/21 19:07  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (13/2021) Raport roczny za rok 2020
01/10/21 17:24 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o podpisaniu listu intencyjnego