Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 11:31
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

20/06/22 14:00  brak uprawnień Decyzja KE obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot nabędzie Lotos Terminale (opis)
13:34  brak uprawnień Decyzja KE obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot nabędzie Lotos Terminale
13:16 UNIMOT S.A.: Spełnienie się istotnego warunku nabycia przez spółkę zależną od Emitenta 100% akcji LOTOS Terminale S.A.
15/06/22 19:45 UNIMOT S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2022 r.
19:16 UNIMOT S.A.: Przychody ze sprzedaży w maju 2022 r. - wstępne dane
14/06/22 14:57 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
13/06/22 09:40 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08/06/22 20:32 UNIMOT S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.
02/06/22 17:13 UNIMOT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
16:56  brak uprawnień Unimot reorganizuje grupę, działalność handlu paliwami trafi do spółki Unimot Paliwa
16:00 UNIMOT S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej oraz o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta
01/06/22 16:56 UNIMOT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2022 w związku z oczywistą omyłką
13:27  brak uprawnień Spółka z grupy Unimot sprzedała udziały spółki Naturalna Energia
12:43 UNIMOT S.A.: Zakończenie inwestycji spółki zależnej Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. w Naturalna Energia sp. z o.o.
27/05/22 08:14 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR