Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:23
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

01/12/22 11:29 UNIMOT S.A.: Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie
21/11/22 07:58  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji Unimotu do 115 zł
16/11/22 22:23  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Unimotu wzrosła w trzecim kw. ponad 900 proc., do 120,7 mln zł
20:47 UNIMOT S.A.: UNIMOT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/11/22 16:50  brak uprawnień Unimot może kupić spółkę z branży transportu kolejowego
16:37 UNIMOT S.A.: Ustalenie istotnych warunków transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w spółce działającej w branży transportu kolejowego
04/11/22 16:13  brak uprawnień Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w III kw. na 124 mln zł (opis)
15:57  brak uprawnień Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w III kw. na 124 mln zł
15:38 UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2022 r.
28/10/22 08:15  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji Unimotu do 95 zł z 87 zł
30/09/22 23:23 UNIMOT S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
12:14 UNIMOT S.A.: Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy dotyczącej zakupu wagonów kolejowych do przewozu paliw
08/09/22 16:49  brak uprawnień UOKiK zgodził się na przejęcie przez Unimot Investments kontroli nad Lotos Terminale
02/09/22 15:52 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
01/09/22 07:20  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Unimotu w II kw. wyniosła 74,3 mln zł, a przychody 3,5 mld zł