Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.09, godz. 16:15
kontakt
BIOFACTO

Komunikaty

08/12/22 14:04 BIOFACTORY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
28/10/22 12:32 brak uprawnień BIOFACTORY SA (13/2022) Wybór biegłego rewidenta
11:22 brak uprawnień BIOFACTORY SA (12/2022) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r. Biofactory S.A.
11:15 brak uprawnień BIOFACTORY SA (11/2022) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r. Biofactory S.A.
08:21 brak uprawnień BIOFACTORY SA (10/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2023 roku
08:18 brak uprawnień BIOFACTORY SA (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
29/07/22 00:05 brak uprawnień BIOFACTORY SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
02/06/22 16:02 brak uprawnień BIOFACTORY SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r.
13:00 brak uprawnień BIOFACTORY SA (6/2022) Władze spółki Biofactory SA nowej kadencji
12:44 brak uprawnień BIOFACTORY SA (5/2022) Dywidendy z Biofactory SA
12:35 BIOFACTORY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022
29/04/22 10:35 brak uprawnień Biofactory chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję
10:28 BIOFACTORY S.A.: Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidend
10:15 BIOFACTORY S.A.: Zwołanie ZWZ Biofactory SA - 02.06.2022
08:51 brak uprawnień BIOFACTORY SA (4/2022) Zwołanie ZWZ Biofactory SA na 02.06.2022