Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 23:55
kontakt
MERIT

Komunikaty

25/05/23 17:19 MERIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
17:08  brak uprawnień MERIT SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit S.A. na dzień 20 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał
12/05/23 11:35  brak uprawnień MERIT SA (10/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
28/04/23 18:16  brak uprawnień Wyniki PCF w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
24/03/23 17:03  brak uprawnień MERIT SA (8/2023) Zmiany w Zarządzie MERIT S.A.
23/03/23 14:14  brak uprawnień MERIT SA (7/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MERIT S.A.
23/02/23 17:34  brak uprawnień MERIT SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
21/02/23 18:06 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach nabycia akcji spółki
18:03  brak uprawnień MERIT SA (5/2023) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej MERIT S.A.
17/02/23 17:20 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
15/02/23 11:26  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (4/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta, w tym zmiany firmy na MERIT S.A.
14/02/23 20:22 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej działalności Emitenta i zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
08:29  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
07/02/23 20:10  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 20:29 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji