Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:38
kontakt
MERIT

Komunikaty

16/08/22 17:18 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (22/2022) Zmiana adresu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
17:16 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (21/2022) Rejestracja przez sąd zmiany statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
12/08/22 11:38 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (20/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
27/06/22 20:00 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Merit Investments ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
19:53 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (19/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A. na nową kadencję
19:49 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (18/2022) Korekta raportu bieżącego nr 17/2022 Merit Investments ASI S.A.
19:40 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (17/2022) Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
01/06/22 20:32 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (16/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
20:28 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 16:36 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (15/2022) Raport roczny za 2021 rok Merit Investments ASI S.A.
21/05/22 12:40 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (14/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
20/05/22 14:24 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (13/2022) Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w dniu 20 maja 2022 roku
13/05/22 18:36 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (12/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
24/04/22 20:04 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 20 maja 2022 roku
24/03/22 07:54 brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (10/2022) Zmiana adresu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.