Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:47
kontakt
CENTURIO

Komunikaty

14/11/23 17:04 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
26/09/23 19:23 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENTURION FINANCE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
14/08/23 16:36 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
09/08/23 16:00 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Podpisanie umowy warunkowej udzielenia pożyczki
07/08/23 23:44 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Nabycie akcji spółki DR Studio Games PSA oraz zawarcie porozumienia inwestycyjnego
28/06/23 10:27 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA
10:24 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2023 roku
27/06/23 11:28 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (11/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
16/06/23 19:35 brak uprawnień GPW: Komunikat - CENTURION FINANCE
15/06/23 08:10 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (10/2023) Raport roczny za rok 2022
02/06/23 08:06 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (9/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
01/06/23 15:37 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku
15:36 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku
31/05/23 11:59 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (7/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
11:57 brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022