Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 04:17
kontakt
CENTURIO

Komunikaty

28/11/22 14:40  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (16/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/11/22 19:39 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Badanie due diligence SimKol sp. z o.o.
10/11/22 20:35  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (15/2022) Raport 3Q 2022
12/10/22 15:08  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30/09/22 14:42 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie umowy zakupu udziałów Milisystem sp. z o.o.
10/08/22 20:13  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (13/2022) Raport 2Q 2022
01/08/22 23:25 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Milisystem sp. z o.o.
28/06/22 09:34  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (12/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
27/06/22 18:51  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2022 roku
CENTURION FINANCE ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
08:41  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/06/22 22:03 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z SimKol sp. z o.o.
01/06/22 22:27  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku
22:26 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 19:00  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (8/2022) Raport roczny za rok 2021