Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 11:37
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

01/12/23 21:00 DATAWALK S.A.: Sprzedaż w ramach projektu finansowanego przez jedną z Misji Doradczych Unii Europejskiej (EUAM). Sale under a project funded by one of the European Union Advisory Missions (EUAM).
28/11/23 11:34 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
20/11/23 17:36 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Another sale to the Polish Police Headquarters.
15/11/23 17:08 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:11 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Polaris Wireless. Follow on purchase from Polaris Wireless.
14/11/23 20:38 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
03/11/23 08:59  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację DataWalk do "trzymaj", a wycenę akcji do 53 zł
02/11/23 17:16  brak uprawnień DataWalk szacuje stratę EBITDA skor. po III kw. na 28 mln zł
17:06 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2023 roku. Information of the Executive Board report on estimated selected financial data for the three quarters of 2023.
04/10/23 15:10 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
27/09/23 21:34 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Veterinary Emergency Group. Sale to Veterinary Emergency Group.
25/09/23 20:30 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
20/09/23 18:21 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
15/09/23 17:29 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do ING Bank Śląski S.A. Follow on purchase from ING Bank Śląski S.A.
06/09/23 17:09 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego