Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:53
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

01/12/21 17:42 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
30/11/21 08:56 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Global Tel Link Corporation. Sale to Global Tel Link Corporation.
29/11/21 00:03 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/21 16:58 DATAWALK S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki - aktualizacja informacji. Registration of amendments to the Articles of Association of the Company - information update.
15/11/21 18:58  brak uprawnień Strata netto grupy DataWalk po trzech kw. wyniosła 4,25 mln zł - szacunki
18:33 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the three quarters of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
18:07 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the three quarters of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
28/10/21 13:24 DATAWALK S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association of the Company.
15/10/21 14:06 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do GrabTaxi Holdings. Sale to GrabTaxi Holdings.
05/10/21 20:07 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:58 DATAWALK S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. Correction of the periodic report for the first half of 2021.
30/09/21 15:29 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Follow on sale for Intelligence application in North America.
00:03 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 07:10  brak uprawnień DataWalk liczy na kolejnych klientów z sektora komercyjnego jeszcze w tym roku (wywiad)
15/09/21 08:41 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.