Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:06
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

13/08/22 08:50 DATAWALK S.A.: Informacja o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Information on the amendment of the resolution increasing the Company's share capital within the authorized capital.
12/08/22 16:55 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
15:15 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
10/08/22 18:21  brak uprawnień DataWalk wyemituje do 274,1 tys. akcji po cenie 155 zł za walor (opis)
17:47  brak uprawnień DataWalk wyemituje do 274,1 tys. akcji po cenie 155 zł za walor
17:28 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information - conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.
29/07/22 17:19 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
15:08  brak uprawnień DATAWALK SA (1/2022) DATA WALK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/22 13:23 DATAWALK S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association of the Company.
01/07/22 14:21 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2022.
30/06/22 17:43 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Total Energies. Sale to the Total Energies.
17:34 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Another sale to the Polish Police Headquarters.
15:54 DATAWALK S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Appointment of the Member of the Supervisory Board.
15:40 DATAWALK S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2022r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on June 30th, 2022.
23/06/22 14:43 DATAWALK S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Proposal of a candidate for a Member of the Supervisory Board.