Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:16
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

27/06/22 14:51 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Uzupełnienie raportu 14/2022 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
22/06/22 16:59 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022r.
16:52 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Powołanie Zarządu emitenta na nową kadencję
16:48 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Wybór Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
16:38 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Treść uchwał ZWZA spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 21.06.2022r. wraz z informacją odstąpieniu od głosowania nad jedną z uchwał
25/05/22 18:07 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21 czerwca 2022r.
18:02 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21 czerwca 2022r.
17:41 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Raport roczny Browar Czarnków S.A. za rok obrotowy 2021
20/05/22 13:54 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
16/05/22 14:14 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022r.
05/05/22 13:47 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Powołanie osób zarządzających
05/04/22 14:35 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii L
14:27 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
29/03/22 18:07 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
25/03/22 13:14 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Odwołanie Prezesa Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej