Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 09:33
kontakt
NOVINA

Komunikaty

23/07/22 15:15 NOVINA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.07.2022 roku
15:05  brak uprawnień NOVINA SA (15/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.07.2022 roku
24/06/22 19:18  brak uprawnień NOVINA SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.07.2022 roku
19:16 NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.07.2022 roku
19:12 NOVINA S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:09  brak uprawnień NOVINA SA (13/2022) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/06/22 09:53  brak uprawnień Novina zawarła porozumienie inwestycyjne z CPAR Limited
09:44 NOVINA S.A.: Zawarcie porozumienia inwestycyjnego
20/06/22 18:01 NOVINA S.A.: Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych
13/06/22 15:59 NOVINA S.A.: Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych
06/06/22 15:43 NOVINA S.A.: Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych
01/06/22 11:31 NOVINA S.A.: Wyjaśnienia Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok 2021
31/05/22 19:02 NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
18:51  brak uprawnień NOVINA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
27/05/22 11:59  brak uprawnień NOVINA SA (11/2022) Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021.