Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:21
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

29/11/21 20:55 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (25/2021) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały
25/11/21 16:31 MERLIN GROUP S.A.: Wydanie zakazu zapłaty przeciwko spółce zależnej
15/11/21 20:09 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (24/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021
09/11/21 21:16 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (23/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 r.
08/11/21 21:07 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (22/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
29/10/21 23:22 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (21/2021) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
13/08/21 20:32 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
07/07/21 13:34 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
01/07/21 22:48 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2021) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
30/06/21 17:03 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Merlin Group spółka akcyjna
16:22 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
17/06/21 22:14 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
11/06/21 21:21 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
10/06/21 21:09 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
16:34 MERLIN GROUP S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki