Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:35
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

14/11/22 21:53 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (28/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 rok
10/11/22 18:53 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (27/2022) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
03/11/22 13:42 MERLIN GROUP S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
26/10/22 16:05 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (26/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
18/10/22 16:38 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (25/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:37 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (24/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
27/09/22 15:23 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (23/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
25/08/22 11:33 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (22/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
16/08/22 19:23 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (21/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 rok
28/07/22 08:39 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/07/22 13:47 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
13/07/22 18:06 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl
22/06/22 13:31 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
13:26 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
20/06/22 20:17 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP