Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:37
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

12/08/22 15:03  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
20/07/22 15:26 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zawarcie porozumienia do umowy dotyczącej finansowania
21/06/22 18:05  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
20/06/22 20:05  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
02/06/22 13:20  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
01/06/22 17:24  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
31/05/22 16:37 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Podpisanie umowy zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NSFIZ
16:32 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego z Lumen Profit 22 NSFIZ
25/05/22 21:50 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Informacja o braku możliwości dotrzymania terminu raportu rocznego
13/05/22 15:48 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wpływ procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych na termin raportu rocznego
15:25  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
14/04/22 14:44  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku
07/04/22 16:39 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Zawarcie umowy z CMT Advisory Sp. z o.o.
21/03/22 16:32  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
09:07 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Nowa strona internetowa Enitenta