Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:11
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

11/09/23 13:41 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku
07/09/23 15:30  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku
11/08/23 15:23  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
10/08/23 14:20 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 7 września 2023 r.
14:08  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 7 września 2023 r.
08/08/23 12:26  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
04/08/23 19:54  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
30/06/23 13:53  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
28/06/23 21:34  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
27/06/23 23:21  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta.
07/06/23 19:51 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Przyjęcie przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
05/06/23 17:42 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej
19/05/23 13:02  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
21/04/23 19:13 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Dalsze systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
06/03/23 14:40  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok wraz z informacją o kontynuacji prac sprawozdawczych