Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 15:48
kontakt
VIVID

Komunikaty

10/05/24 16:59 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za kwiecień 2024 r.
06/05/24 18:36 VIVID GAMES S.A.: Powołanie Członkini Rady Nadzorczej Spółki.
24/04/24 00:16 VIVID GAMES S.A.: VIVID GAMES S.A.
08/04/24 17:11 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za marzec 2024 r.
02/04/24 19:33 VIVID GAMES S.A.: Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej.
29/03/24 18:05  brak uprawnień Vivid Games dokona odpisów aktualizujących, co wpłynie na wynik za '23
17:55 VIVID GAMES S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywów Spółki i utworzenie rezerw na należności Spółki.
11/03/24 16:58 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za luty 2024 r.
21/02/24 13:42 VIVID GAMES S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
12/02/24 17:23 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za styczeń 2024 r.
24/01/24 08:14  brak uprawnień Vivid Games nie wyklucza, że w '24 zacznie działać w kolejnym segmencie rynku
23/01/24 18:38 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za grudzień i rok 2023.
15/01/24 12:54 VIVID GAMES S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
09/01/24 11:53 VIVID GAMES S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wykonania układu w całości.
21/12/23 13:36 VIVID GAMES S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu pozwu w związku z rozwiązaniem przez NCBiR umowy o dofinansowanie zawartej w ramach konkursu Szybka Ścieżka.