Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 10:55
kontakt
VIVID

Komunikaty

29/11/21 17:47 VIVID GAMES S.A.: VIVID GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:59  brak uprawnień Vivid Games ma zaktualizowaną strategię na lata 2022-2025
14:20 VIVID GAMES S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju na lata 2022-2025
08/11/21 19:06 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za październik 2021 r.
29/10/21 13:10 VIVID GAMES S.A.: Zarejestrowanie połączenia Spółek przez Sąd.
18/10/21 09:27  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową akcji Vivid Games do 1,23 zł
08/10/21 15:45 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za wrzesień 2021 r.
30/09/21 07:07 VIVID GAMES S.A.: VIVID GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 15:43 VIVID GAMES S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 27.09.2021 r.
15:38 VIVID GAMES S.A.: Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie.
22/09/21 07:40 VIVID GAMES S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej.
21/09/21 15:53 VIVID GAMES S.A.: Ustalenie terminu premiery gry Mobbles Cards.
08/09/21 20:59 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za sierpień 2021 r.
10:58 VIVID GAMES S.A.: Zaopiniowanie projektu uchwał na NWZA przez Radę Nadzorczą Spółki.
02/09/21 15:08 VIVID GAMES S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza.