Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:30
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

25/11/21 22:09 brak uprawnień SPARK VC SA (15/2021) Korekta raportu nr 9/2020 - Raport roczny Spółki za 2019 rok
22:04 brak uprawnień SPARK VC SA (14/2021) Korekta raportu nr 3/2021 - Raport roczny Spółki za 2020 rok
17/11/21 11:18 brak uprawnień SPARK VC SA (13/2021) Uzupełnienie do raportu EBI nr 9/2021 z dn. 30.06.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12/11/21 21:14 brak uprawnień SPARK VC SA (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
23/09/21 20:26 brak uprawnień SPARK VC SA (11/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
13/08/21 02:53 brak uprawnień SPARK VC SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
07/07/21 15:21 SPARK VC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/21 19:48 brak uprawnień SPARK VC SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
19:45 brak uprawnień SPARK VC SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
03/06/21 14:18 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
12:58 brak uprawnień SPARK VC SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
14/05/21 08:36 brak uprawnień SPARK VC SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
22/04/21 18:10 SPARK VC S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17/03/21 10:54 brak uprawnień SPARK VC SA (5/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
26/02/21 15:03 SPARK VC S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej