Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 09:29
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

08/08/22 23:54 brak uprawnień SPARK VC SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
05/08/22 18:00 brak uprawnień SPARK VC SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
06/05/22 19:16 brak uprawnień SPARK VC SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
27/04/22 17:09 SPARK VC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:07 brak uprawnień SPARK VC SA (5/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r.
22/04/22 13:26 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
31/03/22 23:56 brak uprawnień SPARK VC SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 roku
23:52 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 roku
15/03/22 22:16 brak uprawnień SPARK VC SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
11/02/22 23:59 brak uprawnień SPARK VC SA (2/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
14/01/22 15:31 brak uprawnień SPARK VC SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
25/11/21 22:09 brak uprawnień SPARK VC SA (15/2021) Korekta raportu nr 9/2020 - Raport roczny Spółki za 2019 rok
22:04 brak uprawnień SPARK VC SA (14/2021) Korekta raportu nr 3/2021 - Raport roczny Spółki za 2020 rok
17/11/21 11:18 brak uprawnień SPARK VC SA (13/2021) Uzupełnienie do raportu EBI nr 9/2021 z dn. 30.06.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12/11/21 21:14 brak uprawnień SPARK VC SA (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.