Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 02:24
kontakt
7FIT

Komunikaty

26/01/24 11:28 brak uprawnień 7FIT SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 19:33 brak uprawnień 7FIT SA (12/2023) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za III kwartał 2023 roku
13/09/23 18:36 brak uprawnień 7FIT SA (11/2023) Zmiana statutu Spółki oraz zmiana siedziby Spółki
14/08/23 19:49 brak uprawnień 7FIT SA (10/2023) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za II kwartał 2023 roku
25/05/23 21:22 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 25.05.2023 roku
20:57 brak uprawnień 7FIT SA (9/2023) Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję
20:54 brak uprawnień 7FIT SA (8/2023) Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję
20:51 brak uprawnień 7FIT SA (7/2023) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
20:48 brak uprawnień 7FIT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A. w dniu 25.05.2025 r.
28/04/23 18:41 brak uprawnień Wskaźniki referencyjne - SARON
18:36 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.05.2023 r.
24/04/23 13:43 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r.
21/03/23 17:37 brak uprawnień 7FIT SA (3/2023) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2022 rok
09/02/23 22:18 brak uprawnień 7FIT SA (2/2023) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023
31/01/23 21:27 brak uprawnień 7FIT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.