Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 06:36
kontakt
7FIT

Komunikaty

15/11/21 19:45 brak uprawnień 7FIT SA (11/2021) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za III kwartał 2021 roku
16/08/21 13:12 brak uprawnień 7FIT SA (10/2021) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za II kwartał 2021 roku
07/07/21 14:41 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 05.07.2021 roku
05/07/21 19:54 brak uprawnień 7FIT wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
19:14 brak uprawnień 7FIT SA (9/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
19:13 brak uprawnień 7FIT SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A w dniu 05.07.2021 r.
08/06/21 14:51 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05.07.2021 r.
14:45 brak uprawnień 7FIT SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05.07.2021 r.
04/06/21 15:44 brak uprawnień 7FIT chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
15:37 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
31/05/21 16:18 brak uprawnień 7FIT SA (6/2021) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2020 rok
14/05/21 22:44 brak uprawnień 7FIT SA (5/2021) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za I kwartał 2021 roku
06/05/21 13:16 brak uprawnień 7FIT SA (4/2021) Wybór biegłego rewidenta
15/02/21 20:58 brak uprawnień 7FIT SA (3/2021) Raport okresowy Spółki 7FIT SA za IV kwartał 2020 roku
27/01/21 12:11 brak uprawnień 7FIT SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.