Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:51
kontakt
FORPOST

Komunikaty

01/06/23 19:53 FORPOSTA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektem uchwał
15:25  brak uprawnień FORPOSTA SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
31/05/23 16:50 FORPOSTA S.A.: Zawiadomienie w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/05/23 12:19  brak uprawnień FORPOSTA SA (4/2023) Raport roczny Forposta S.A. za 2022 rok
19/05/23 21:24 FORPOSTA S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
12/05/23 13:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (3/2023) Raport kwartalny Forposta S.A. za I kwartał 2023r.
14/02/23 13:12  brak uprawnień FORPOSTA SA (2/2023) Raport kwartalny Forposta S.A. za IV kwartał 2022r.
13/01/23 09:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 12:49  brak uprawnień FORPOSTA SA (13/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za III kwartał 2022r.
21/10/22 12:50 FORPOSTA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A na rynek NewConnect
17/10/22 16:45 FORPOSTA S.A.: Zmiana adresu spółki Forposta S.A.
16:41 FORPOSTA S.A.: Zmiana Statutu spółki Forposta S.A.
12/08/22 12:36  brak uprawnień FORPOSTA SA (12/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za II kwartał 2022r.
13/07/22 10:56 FORPOSTA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 07 lipca 2022 roku
08/07/22 13:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (11/2022) FORPOSTA S.A. przekazuje, iż w dniu 8 lipca 2022 roku, Spółka podjęła uchwałę w sprawie zamiany 996.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.