Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 13:26
kontakt
TRUEGS

Komunikaty

24/01/24 15:30 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024
10/01/24 18:11 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 20:31 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (12/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:08 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (11/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
18:03 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:57 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (10/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10 listopada 2023 roku wznowionym po przerwie
06/11/23 20:59 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (9/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 06 listopada 2023 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
09/10/23 17:33 True Games Syndicate S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku
17:27 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (8/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku
11/08/23 19:23 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (7/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku True Games Syndicate Spółka Akcyjna
26/06/23 18:05 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (6/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:57 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:51 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (5/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku
30/05/23 19:59 True Games Syndicate S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
19:52 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku