Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 12:29
kontakt
TRUEGS

Komunikaty

28/06/22 09:01  brak uprawnień True Games Syndicate chce skupić się na produkcji gier z budżetem 0,5-1 mln zł
08:44 True Games Syndicate S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta na lata 2022-2024.
23/06/22 21:40 True Games Syndicate S.A.: Opublikowanie karty gry Prison King na platformie Steam
12:22  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (10/2022) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
03/06/22 22:29 True Games Syndicate S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku
22:24  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku
12/05/22 17:26  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (8/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
29/04/22 10:44 True Games Syndicate S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy koprodukcyjnej na współfinansowanie gry
21/03/22 23:16 True Games Syndicate S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
19:32 True Games Syndicate S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
18/03/22 17:37  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (7/2022) Raport roczny za 2021 rok
17/03/22 15:31 True Games Syndicate S.A.: Informacja o wypłynięciu zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
16/03/22 09:21 True Games Syndicate S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gry ze spółką Pyramid Games S.A.
15/03/22 14:49  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (6/2022) Rejestracja zmiany statutu ? dokonanie połączenia Emitenta ze spółką True Games S.A.
16/02/22 19:19  brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (5/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022