Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 20:38
kontakt
ATENDE

Komunikaty

14/09/22 13:59  brak uprawnień Atende stawia na sektor finansowy, widzi odbudowę sprzedaży w sektorze publicznym
13/09/22 17:13 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 10:20 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2022 r. oraz II kwartał 2022 r.
19/07/22 17:34 ATENDE S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/07/22 13:24 ATENDE S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
23/06/22 16:21  brak uprawnień ZWZ Atende zdecydowało ws. ustanowienia programu motywacyjnego
16:08 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
15:50 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
21/06/22 11:54 ATENDE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27/05/22 20:18  brak uprawnień ZWZ Atende będzie decydować ws. ustanowienia programu motywacyjnego
19:54 ATENDE S.A.: Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
17/05/22 17:28 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 17:17  brak uprawnień Zarząd Atende nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy
17:07 ATENDE S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021
29/04/22 12:01 ATENDE S.A.: Zawarcie istotnej umowy