Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 11:41
kontakt
ATENDE

Komunikaty

12/09/23 17:15 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 08:52  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "kupuj" Atende
17/08/23 08:42  brak uprawnień Atende szacuje zysk netto w II kw. '23 na 2,32 mln zł
08:25 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I półrocze 2023 r. oraz II kwartał 2023 r.
18/05/23 16:33 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
16:08 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
16/05/23 17:13 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/23 18:12  brak uprawnień Atende ma umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania o max. wartości 21,7 mln zł brutto
18:07 ATENDE S.A.: Zawarcie istotnej umowy
08/05/23 08:26 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I kwartał 2023 r.
27/04/23 15:43 ATENDE S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Cryptomage S.A. oraz umowy kupna akcji od funduszu StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. ASI SKA
15:41 ATENDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji warunków inwestycji i umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki Cryptomage S.A.
20/04/23 12:46 ATENDE S.A.: Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
18/04/23 18:05 ATENDE S.A.: Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
30/03/23 14:12  brak uprawnień Atende ocenia, że w '23 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT