Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 23:05
kontakt
ATENDE

Komunikaty

28/06/24 15:01  brak uprawnień Atende ma umowę na dostawę produktów o wartości 28,3 mln zł brutto
14:22 ATENDE S.A.: Zawarcie istotnej umowy
27/06/24 12:58 ATENDE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie
24/06/24 12:21  brak uprawnień Atende podpisało z PGE aneks do umowy na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing
21/06/24 20:59 ATENDE S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
19/06/24 08:44  brak uprawnień Spółka Atende otrzyma 18,4 mln zł dofinansowania od NCBR
08:13 ATENDE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
14/06/24 18:58 ATENDE S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
17:52 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.
17:03 ATENDE S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:33 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.
14:08  brak uprawnień Atende wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję
13:58 ATENDE S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
13/06/24 12:50 ATENDE S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.
12/06/24 17:12 ATENDE S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A.