Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:09
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

31/05/22 22:46  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
22:41 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
21:48  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (5/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok
16/05/22 17:56  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (4/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11/03/22 15:24  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 r.
14/02/22 23:24  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
20/01/22 22:32  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
06/01/22 16:33 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
05/01/22 21:06 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez podmioty prawne blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
19:54 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji
30/12/21 20:50 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umów sprzedaży pakietu kontrolnego akcji w Spółce
20:45 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy o zwolnienie z długu względem spółki Perma-Fix Environmental Services Inc.
20:29 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej związanej z podjęciem negocjacji w sprawie zwolnienia Spółki z długu względem spółki Perma-Fix Environmental Services Inc.
20:17 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej związanej z podjęciem negocjacji w sprawie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji w Spółce
29/12/21 21:53 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Perma-Fix Medical LLC