Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 08:06
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

14/02/24 17:54 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
05/02/24 12:06 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (2/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
31/01/24 16:15 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 11:35 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (15/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej
14/11/23 23:10 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
22:33 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (13/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
07/11/23 23:20 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2023 r.
23:11 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2023 r.
19:31 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 listopada 2023 r.
09/10/23 19:13 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 listopada 2023 roku
19:07 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 listopada 2023 roku
02/10/23 18:36 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (10/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
18:32 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (9/2023) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
14/08/23 12:35 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
30/06/23 17:28 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r.