Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:08
kontakt
IUNION

Komunikaty

10/11/21 12:10  brak uprawnień INTERNET UNION SA (18/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
05/11/21 14:08  brak uprawnień INTERNET UNION SA (17/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021
13/08/21 13:55  brak uprawnień INTERNET UNION SA (16/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
27/07/21 16:25 INTERNET UNION S.A.: Przegląd opcji strategicznych
21/07/21 15:39  brak uprawnień INTERNET UNION SA (15/2021) Połączenie Emitenta z Rede sp. z o.o., zakończenie konsolidacji sprawozdań finansowych
15:35 INTERNET UNION S.A.: Połączenie Emitenta z Rede sp. z o.o
30/06/21 15:14 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
15:10  brak uprawnień INTERNET UNION SA (14/2021) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.
01/06/21 15:11 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:05  brak uprawnień INTERNET UNION SA (13/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/21 13:28  brak uprawnień INTERNET UNION SA (12/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok
25/05/21 13:54  brak uprawnień INTERNET UNION SA (11/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/05/21 08:50  brak uprawnień INTERNET UNION SA (10/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
01/04/21 14:17 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2021 r.
14:11 INTERNET UNION S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie