Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 07:11
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

04/12/23 13:59 MBF GROUP S.A.: Akceptacja oferty na dostawy pszenicy do portu Lagos w Nigerii
10:07 MBF GROUP S.A.: Wybór Emitenta jako wyłącznego dostawcy oleju oraz zawarcie umowy konsorcjum z zakładem produkcyjnym
09:57  brak uprawnień MBF GROUP SA (32/2023) Rejestracja zmian statutu spółki MBF Group SA
22/11/23 14:17 MBF GROUP S.A.: Zawarcie dwóch umów o współpracy i zakazie konkurencji w zakresie dostaw produktów rolnych
10:38 MBF GROUP S.A.: Rozpoczęcie realizacji dodatkowych dostaw cukru krystalicznego ICUMSA45
21/11/23 16:41  brak uprawnień MBF GROUP SA (31/2023) Uzupełnienie raportu 30/2023 ? Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
20/11/23 00:08 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17 listopada 2023 roku
17/11/23 15:11  brak uprawnień MBF GROUP SA (30/2023) Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
14:45  brak uprawnień MBF GROUP SA (29/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 17 listopada 2023 r.
10/11/23 13:19 MBF GROUP S.A.: Dodatkowe zamówienie na dostawy cukru w ramach umowy na regularne zaopatrzenie kontrahenta
08/11/23 13:25 MBF GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie wyłączności na dostawy oleju rzepakowego i słonecznikowego
07/11/23 10:07 MBF GROUP S.A.: Zrealizowanie miesięcznych dostaw cukru spożywczego ICUMSA45
02/11/23 14:13 MBF GROUP S.A.: Zawarcie kontraktu na dostawy cukru spożywczego ICUMSA45 i realizacja pierwszej dostawy
10:27 MBF GROUP S.A.: Rozpoczęcie realizacji dostaw cukru krystalicznego ICUMSA45
27/10/23 10:30  brak uprawnień MBF GROUP SA (28/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za III kwartał 2023 roku