Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:39
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

28/06/22 10:36 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy z firmą eXseco Ltd
24/06/22 15:30 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnej umowy ramowej o współpracy z firmą eXor Holding SA
29/05/22 20:48 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 maja 2022 roku
24/05/22 20:32  brak uprawnień MBF GROUP SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24 maja 2022 r.
20/05/22 12:19 MBF GROUP S.A.: Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta
29/04/22 17:00  brak uprawnień MBF GROUP SA (9/2022) ednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za I kwartał 2022 roku
26/04/22 16:21 MBF GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał
16:11  brak uprawnień MBF GROUP SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał
25/04/22 16:48  brak uprawnień MBF GROUP SA (7/2022) Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2021 rok
16:43  brak uprawnień MBF GROUP SA (6/2022) Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2021 rok
16:37  brak uprawnień MBF GROUP SA (5/2022) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego MBF Group SA za I kwartał 2021 roku
16:31  brak uprawnień MBF GROUP SA (4/2022) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego MBF Group SA za 2020 rok
05/04/22 11:40 MBF GROUP S.A.: Zakontraktowanie dostawy towarów podwójnego zastosowania
07/03/22 10:03 MBF GROUP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
09:28 MBF GROUP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach