Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 04:27
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

28/10/22 16:59  brak uprawnień MBF GROUP SA (12/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za III kwartał 2022 roku
27/10/22 13:27 MBF GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o ustanowieniu konsorcjum w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych
13:09 MBF GROUP S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o.
12/08/22 16:06 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umów ramowych o współpracy i zachowania poufności w zakresie dostaw paliw płynnych
15:29 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy oleju napędowego EN590 - informacje dodatkowe
10/08/22 16:40 MBF GROUP S.A.: Pozytywny audyt zdolności dostaw oleju napędowego EN590
29/07/22 19:57  brak uprawnień MBF GROUP SA (11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za II kwartał 2022 roku
13:32 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umów ramowych o współpracy i zachowania poufności w zakresie dostaw paliw płynnych
28/07/22 15:21 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy oleju napędowego EN590 do portu na Ukrainie
20/07/22 15:31 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umów ramowych o współpracy i zachowania poufności w zakresie dostaw paliw płynnych
18/07/22 13:45 MBF GROUP S.A.: Zawiązanie umowy konsorcjum w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych
06/07/22 16:25 MBF GROUP S.A.: Informacja w sprawie zakontraktowania i dostawy towarów podwójnego zastosowania
28/06/22 10:36 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy z firmą eXseco Ltd
24/06/22 15:30 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnej umowy ramowej o współpracy z firmą eXor Holding SA
29/05/22 20:48 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 maja 2022 roku