Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:38
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

02/09/22 13:15 ASM GROUP S.A.: Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską
18/08/22 10:09 ASM GROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021, 2022 oraz 2023
13/08/22 19:42 ASM GROUP S.A.: Wykonanie zalecenia UKNF
19:38 ASM GROUP S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
01/08/22 19:52 ASM GROUP S.A.: Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
08/07/22 19:48 ASM GROUP S.A.: Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. ("Spółka") złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
23/06/22 15:30 ASM GROUP S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
14/06/22 22:04 ASM GROUP S.A.: Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
31/05/22 21:14 ASM GROUP S.A.: Informacja o braku możliwości publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
13/05/22 21:58 ASM GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:42 ASM GROUP S.A.: o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/05/22 13:59  brak uprawnień W wezwaniu na ASM Group złożono zapisy na 455.244 akcje
13:41  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ASM GROUP SA
29/04/22 23:30 ASM GROUP S.A.: Informacja o braku możliwości publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
22/04/22 15:10  brak uprawnień Cena akcji ASM Group w wezwaniu została podniesiona do 0,77 zł