Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:40
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

29/11/21 22:25 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/21 19:25 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09/11/21 22:55 ASM GROUP S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21/10/21 22:36 ASM GROUP S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22:32 ASM GROUP S.A.: Doręczenie oświadczenie założycieli Spółki o potwierdzeniu i powołaniu składu Zarządu Spółki
19/10/21 20:36 ASM GROUP S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 22 września 2021 r.
12/10/21 22:13  brak uprawnień ASM GROUP SA (1/2021) ASM Group Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/10/21 23:02 ASM GROUP S.A.: Uchwała nr 1014/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki
12:10  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ASM GROUP S.A.
01/10/21 12:48 ASM GROUP S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
30/09/21 22:02 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/21 21:41 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2021 roku co najmniej 5% głosów
27/09/21 23:22 ASM GROUP S.A.: Pismo firmy audytorskiej - PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
22/09/21 19:52 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 22 września 2021 r.
19:20 ASM GROUP S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki