Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 11:24
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

07/11/22 11:39 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (27/2022) Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.
04/11/22 21:34 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (26/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2022 r.
03/11/22 15:46 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (25/2022) Termin przekazania korekty raportu okresowego za II kw. 2022 r.
27/09/22 15:41 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 27.09.2022 r.
13:05 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (24/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna w dniu 27 września 2022 r.
22/09/22 11:47 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (23/2022) Istotna umowa 2
11:44 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (22/2022) Istotna umowa
01/09/22 13:49 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 września 2022 r.
09/08/22 10:03 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (21/2022) Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.
05/08/22 22:59 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (20/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.
30/06/22 22:42 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (19/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2020 r.
27/06/22 21:41 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (18/2022) Termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2020 r.
21/06/22 23:35 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (17/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2020 r.
23:32 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (16/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2020 r.
23:29 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (15/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2020 r.