Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 16:29
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

27/06/22 21:41 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (18/2022) Termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2020 r.
21/06/22 23:35 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (17/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2020 r.
23:32 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (16/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2020 r.
23:29 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (15/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2020 r.
15/06/22 22:47 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (14/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2021 r.
22:45 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (13/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2021 r.
22:41 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (12/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2021 r.
14/06/22 12:02 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (11/2022) Korekta raportu bieżącego nr 9/2022: Termin przekazania korekty raportów okresowych za I, II i III kw. 2021 r.
10/06/22 16:11 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (10/2022) Termin przekazania korekty raportów okresowych za I, II i III kw. 2020 r.
15:48 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (9/2022) Termin przekazania korekty raportów okresowych za I, II i III kw. 2021 r.
10/05/22 21:37 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (8/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
09/05/22 10:12 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (7/2022) Korekta: terminy przekazywania skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych w 2022 r.
01/04/22 14:58 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (6/2022) Wniosek o wprowadzenie akcji serii A1, A2 i E do ASO
18/03/22 14:02 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (5/2022) Raport roczny za 2021 r.
02/02/22 15:01 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Pośrednie nabycie akcji spółki Foto Volt Eko Energia S.A.