Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:06
kontakt
KBJSA

Komunikaty

10/11/21 23:07  brak uprawnień KBJ SA (19/2021) Raport okresowy KBJ S.A. za III kwartał 2021 r.
13/09/21 20:05 KBJ S.A.: Podpisanie umowy z PSG
31/08/21 20:01  brak uprawnień KBJ SA (18/2021) Rejestracja zmian statutu przez Sąd
11/08/21 00:53  brak uprawnień KBJ SA (17/2021) Raport okresowy KBJ S.A. za II kwartał 2021 r.
07/07/21 15:04  brak uprawnień KBJ SA (16/2021) Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu
05/07/21 22:20  brak uprawnień KBJ SA (15/2021) Życiorys zawodowy powołanego członka Rady Nadzorczej
02/07/21 23:23  brak uprawnień KBJ SA (14/2021) Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej
18:22 KBJ S.A.: Podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
30/06/21 22:42 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
22:17  brak uprawnień KBJ SA (13/2021) Zmiany składu Rady Nadzorczej
21:26  brak uprawnień KBJ SA (12/2021) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ oraz dokonane zmiany Statutu
29/06/21 17:29 KBJ S.A.: Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2020 r.
02/06/21 21:32 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
21:17  brak uprawnień KBJ SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
18:17  brak uprawnień KBJ SA (10/2021) Konwersja akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela