Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:37
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

12/08/22 17:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.
10/08/22 00:09  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 19:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.
22/07/22 10:31 PLATIGE IMAGE S.A.: Akceptacja warunków umowy w ramach współpracy przy produkcji Netflix - "The Witcher: Blood Origin"
28/06/22 17:56 PLATIGE IMAGE S.A.: Akceptacja warunków umowy w ramach współpracy przy produkcji Netflix - "The Witcher: Blood Origin"
22/06/22 14:36 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej wraz z zamówieniem na wykonanie utworu audiowizualnego
07/06/22 17:38 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
06/06/22 16:57  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (9/2022) Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego
26/05/22 16:46 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
19/05/22 15:30 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
17/05/22 12:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji na potrzeby kampanii reklamowej Tourism Australia
16/05/22 16:22  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2022) Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 ? 2022
11/05/22 00:05  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/04/22 15:45 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 13 kwietnia 2022 roku