Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:01
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

14/11/23 20:36  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (21/2023) Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A.
10/11/23 00:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (20/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
25/10/23 19:13 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 roku - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 25 października 2023 r.
16:40 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 roku
16:23  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (19/2023) Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2023 roku
16:20  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 25 października 2023 r.
10/10/23 20:16 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
06/10/23 17:27  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (17/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
03/10/23 17:21 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zamówień w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc
28/09/23 17:53  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
17:51 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
10/08/23 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.
09/08/23 00:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
27/07/23 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia doobrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE
25/07/23 17:44  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (14/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską