Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 12:19
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

09/02/24 16:45 COMPERIA.PL S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
02/02/24 19:46 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
31/01/24 20:26 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/12/23 19:09 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie zarządu nowej kadencji
11/12/23 18:47  brak uprawnień Comperia. pl rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla serwisu internetowego Telepolis. pl
18:35 COMPERIA.PL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla działalności serwisu internetowego Telepolis.pl
24/11/23 17:29 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:26 COMPERIA.PL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2023
21/11/23 18:27 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/23 10:02 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 19 września 2023 roku
19/09/23 17:13 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:09 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. w dniu 19 września 2023
12/09/23 09:15 COMPERIA.PL S.A.: Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem w ramach grupy kapitałowej Spółki działalności w obszarze usług płatniczych, poprzez utworzenie jednoosobowej spółki zależnej mającej pełnić funkcję krajowej instytucji płatniczej
23/08/23 19:08 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
14/06/23 16:41  brak uprawnień NWZ Comperii zdecydowało o zwiększeniu budżetu na buyback