Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:17
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

23/09/22 22:26 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rozpoznanie zobowiązania w sprawozdaniu jednostkowym sporządzanym na 30 czerwca 2022 roku
12/08/22 06:30  brak uprawnień Medicalgorithmics zakłada poprawę marżowości biznesu w USA; w '23 chce rozpocząć sprzedaż QPatch'a (wywiad)
28/07/22 23:15  brak uprawnień Medicalgorithmics zawarł umowę przeniesienia udziałów w Medi-Lunx Cardiac Monitoring
21:23 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia 100% udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz zawarcie umowy wsparcia przez Spółkę.
15:00  brak uprawnień System DRAI zarejestrowany przez FDA - Medicalgorithmics
14:48 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja systemu DRAI (DeepRhythmAI) przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)
27/07/22 18:07 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 lipca 2022 r.
17:51 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 27 lipca 2022 r.
26/07/22 18:08 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja dotycząca uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej
18/07/22 11:42  brak uprawnień MDG sprzedaje Medi-Lynx, chce skupić się m.in. na rozwoju technologii i ekspansji geograficznej
15/07/22 20:11 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta (Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC)
05/07/22 15:35 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
01/07/22 15:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Korekta raportu bieżącego 42/2022 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
12:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
30/06/22 18:21  brak uprawnień ZWZ Medicalgorithmics zdecydowało o emisji akcji s. I