Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:03
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

20/06/22 15:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
15/06/22 17:02 MEDICALGORITHMICS S.A.: Korekta raportu bieżącego 36/2022 dotyczącego rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
11:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/06/22 19:43 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zaprzestaniu raportowania liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w USA
03/06/22 17:50  brak uprawnień Urządzenie QPatch zostało zarejestrowane przez FDA - Medicalgorithmics
17:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
17:31 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
17:24 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja urządzenia Qpatch przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)
30/05/22 18:58 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
18:36 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 18:07  brak uprawnień Medicalgorithmics utworzy odpisy aktualizujące w kwocie 48,1 mln zł
17:39 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o dokonaniu odpisów
17:13  brak uprawnień BM Pekao zawiesił rekomendację dla Medicalgorithmics
19/05/22 06:56  brak uprawnień Medicalgorithmics zawarł umowę opcji sprzedaży aktywów Medi-Lynx
18/05/22 23:03 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umowy opcji nabycia aktywów Medi-Lynx oraz umowy pożyczki