Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 11:25
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

21/09/23 17:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A.
20/09/23 10:25  brak uprawnień Medicalgorithmics ma list intencyjny z Grupą Diagnostyka dot. wykorzystania technologii VCAST
11/09/23 10:41 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży Emitenta
07/09/23 08:24  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Medicalgorithmics
04/09/23 13:41 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń
24/08/23 22:44  brak uprawnień Spółka zależna Medicalgorithmics ma dwa patenty europejskie
22:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje dwa europejskie patenty dot. komputerowego segmentowania naczyń wieńcowych wypełnionych kontrastem przy wykorzystaniu obrazowania metodą tomografii komputerowej oraz systemu i metody obrazowania medycznego, wspieranego technologicznie w zakresie segmentacji naczyń wieńcowych
23/08/23 13:49 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
17/08/23 11:12  brak uprawnień Medicalgorithmics ma umowę z Górnośląskim Centrum Medycznym o wartości 1,6 mln zł netto
11:01 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej
07/08/23 19:08 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
10:58  brak uprawnień Medicalgorithmics ma umowę z niezależnym ośrodkiem diagnostyki i testów medycznych (IDTF) w USA
17/07/23 11:10  brak uprawnień Medicalgorithmics ma list intencyjny z Cardiologix dot. dostawy systemu PocketECG IV na rynek USA
30/06/23 20:42 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
20:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.