Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 00:08
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

12/11/21 17:23  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
25/08/21 20:47  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (20/2021) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
20:36  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (19/2021) Odmowa rejestracji zmiany Statutu Emitenta
20:22 Solar Innovation S.A.: Zawarcie istotnych umów
20:14 Solar Innovation S.A.: Rozwiązanie umowy objęcia akcji
19:56 Solar Innovation S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 r.
13/08/21 18:25  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (18/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
03/08/21 15:22 Solar Innovation S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia spółki zależnej Semper Power Sp. z o.o.
16/07/21 19:05  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (17/2021) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
18:54  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (16/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki
25/06/21 18:23 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Innovation S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku.
18:00  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (15/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:53  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (14/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA Solar Innovation S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku
17:45  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (13/2021) Zmiany w Zarządzie Solar Innovatin S.A.
02/06/21 10:03 Solar Innovation S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot zależny od Emitenta