Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:23
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

11/08/23 17:57 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (19/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 18:39 brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 634/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
03/08/23 14:09 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Solar Innovation S.A. w dniu 02 sierpnia 2023 roku.
02/08/23 21:11 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (18/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA Solar Innovation S.A. w dniu 2 sierpnia 2023 roku.
06/07/23 17:52 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02 sierpnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
17:36 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (17/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02 sierpnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
17:12 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (16/2023) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 6/2023)
27/06/23 17:26 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (15/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
20/06/23 17:48 brak uprawnień GPW: Komunikat - SOLAR INNOVATION
16/06/23 21:49 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (14/2023) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
07/06/23 22:39 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
05/06/23 21:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (12/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
02/06/23 20:32 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (11/2023) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
31/05/23 23:59 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022
29/05/23 17:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.