Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:23
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

14/11/22 17:17 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (11/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 roku
12/08/22 19:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku
28/06/22 20:40 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Innovation S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku.
20:25 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022 r.
10/06/22 19:05 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (8/2022) Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
02/06/22 08:30 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
08:19 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
12/05/22 19:01 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (6/2022) Raport okresowy Emitenta za I kwartał 2022 roku
11/05/22 18:52 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (5/2022) Korekta raportu okresowego Emitenta za IV kwartał 2021
25/04/22 21:02 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (4/2022) Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 rok
20/04/22 10:03 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (3/2022) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022
14/02/22 20:04 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
27/01/22 13:13 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
12/11/21 17:23 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
25/08/21 20:47 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (20/2021) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych