Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:16
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

16/07/24 13:53  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2024) Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024-2025.
27/06/24 12:05 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Solar Innovation S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.
26/06/24 21:18  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Solar Innovation S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.
29/05/24 15:22 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał.
15:03  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał.
15/05/24 17:17  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (7/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 22:39  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (6/2024) Sprawozdanie roczne Emitenta za rok obrotowy 2023
15/04/24 22:40  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
28/03/24 16:00 Solar Innovation S.A.: Uzupełnienie raport bieżący nr 4 z dnia 26.02.2024 r.
26/02/24 19:32 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19:19 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19:01 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18:48 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
20/02/24 21:12  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (4/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
14/02/24 17:31  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku