Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:31
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

14/11/22 20:15  brak uprawnień MEDAPP SA (15/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 roku
04/11/22 19:52 MEDAPP S.A.: Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych z Haitong Bank, S.A. z siedzibą w Lizbonie z dnia 31 marca 2022 r.
20/10/22 15:23 MEDAPP S.A.: Rejestracja znaku słownego CarnaLife Holo i CarnaLife System w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej
26/09/22 18:32  brak uprawnień MEDAPP SA (14/2022) Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna
24/08/22 17:44 MEDAPP S.A.: Wygaśnięcia prawa wyłączności dot. umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
12/08/22 19:09  brak uprawnień MEDAPP SA (13/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku
05/08/22 19:40  brak uprawnień MEDAPP SA (12/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r.
01/07/22 12:12 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2022 roku
30/06/22 10:15  brak uprawnień MEDAPP SA (11/2022) Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 16:12 MEDAPP S.A.: Złożenie zgłoszenia produktu CarnaLife Holo do Agencji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
23/06/22 11:11 MEDAPP S.A.: Zawarcie Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife Holo ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
15/06/22 16:18  brak uprawnień MEDAPP SA (10/2022) Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 29.06.2022 r.
03/06/22 20:25  brak uprawnień MEDAPP SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
20:10 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
09:26 MEDAPP S.A.: Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021