Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:05
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

16/07/24 15:29 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie z Agencją Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA)
05/07/24 18:57 MEDAPP S.A.: Rozwiązanie umowy dofinansowania projektu
04/07/24 17:33 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy doradztwa transakcyjnego
02/07/24 18:37  brak uprawnień GPW: Komunikat - AKCEPT FINANCE, BROWAR CZARNKÓW, MEDAPP
28/06/24 21:27 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lipca 2024 roku oraz projekty uchwał
21:19  brak uprawnień MEDAPP SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lipca 2024 roku oraz projekty uchwał
21:12  brak uprawnień MEDAPP SA (8/2024) Skonsolidowany raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2023
21:07  brak uprawnień MEDAPP SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2023
20/06/24 19:02  brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 753/2024 - MEDAPP
29/05/24  brak uprawnień MEDAPP SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
24/05/24 16:44 MEDAPP S.A.: Rejestracja spółki zależnej Medapp USA Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
15/05/24 18:10  brak uprawnień MEDAPP SA (5/2024) Raport okresowy Emitenta za I kwartał 2024 roku
19/04/24 12:40  brak uprawnień MEDAPP SA (4/2024) Zmiana adresu siedziby Emitenta
15/04/24 16:11  brak uprawnień MEDAPP SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
02/04/24 16:07 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania