Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 00:24
kontakt
SOLAR

Komunikaty

10/08/22 14:30 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2022 roku
09/08/22 17:52  brak uprawnień Solar Company zaprosił do sprzedaży do 220.356 akcji własnych po 5,5 zł
17:43 SOLAR COMPANY S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
08/07/22 12:33 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2022 roku
23/06/22 16:11 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
16:08 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
10/06/22 15:37 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2022 roku
25/05/22 16:02 SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku
13/05/22 14:45 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/22 15:18 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
08/04/22 14:37 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2022 roku
31/03/22 22:29 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A.
22:16 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A.
10/03/22 15:44 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2022 roku
23/02/22 14:54 SOLAR COMPANY S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych