Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 11:39
kontakt
NEXITY

Komunikaty

30/06/22 15:25 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał
08/06/22 16:12  brak uprawnień The Batteries chce wejść na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity
15:33 NEXITY GLOBAL S.A.: Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES
03/06/22 19:46 NEXITY GLOBAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
30/05/22 22:06 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/22 21:57 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku
03/05/22 00:33 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A.
02/05/22 23:49 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A.
19:07 NEXITY GLOBAL S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących o istotnej wartości
26/04/22 17:54 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok obrotowy
24/04/22 20:03 NEXITY GLOBAL S.A.: Uzupełnienie raportu nr 4/2022 z dn. 14.02.2022 r. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej
23/03/22 16:33 NEXITY GLOBAL S.A.: Transfer majątkowych praw autorskich do oprogramowania służącego prowadzeniudziałalności w zakresie elektromobilności
21/03/22 11:53 NEXITY GLOBAL S.A.: Podpisanie Term-Sheet w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES
17/03/22 08:42 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiany w Zarządzie
16/03/22 08:58 NEXITY GLOBAL S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów Nexity sp. z o.o.