Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:24
kontakt
AILLERON

Komunikaty

29/11/21 21:14 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:39  brak uprawnień Ailleron ma przedwstępne umowy zakupu dwóch spółek IT
19:07 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę zależną od Ailleron SA negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL
AILLERON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL
04/11/21 14:15 AILLERON S.A.: Rozpoczęcie współpracy ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii
29/10/21 15:10 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/10/21 17:38 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Ailleron SA
27/09/21 14:28  brak uprawnień NWZ Ailleron zdecydowało o utworzeniu programu motywacyjnego
13:57 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
13:53 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
23/09/21 13:22 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:05 AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 roku
16/09/21 11:31  brak uprawnień Ailleron rozmawia ws. akwizycji z 5 spółkami; do podpisania umowy powinno dojść w '21
15/09/21 18:44  brak uprawnień Ailleron w II kw. zwiększył przychody do 46,24 mln zł, a EBITDA do 7,23 mln zł
17:30 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego