Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 04:01
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

29/11/23 13:15  brak uprawnień Mex Polska ocenia, że rynek gastronomiczny wraca do kondycji sprzed pandemii
28/11/23 18:32 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/23 19:05 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2023 roku
29/09/23 14:29  brak uprawnień Mex Polska planuje otwarcie dwóch nowych lokali w '23; będzie dalej monitorować koszty
28/09/23 19:02 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:00 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
12/09/23 19:55 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023
11/08/23 18:34  brak uprawnień Mex Polska szacuje wzrost przychodów w I półroczu na 27,2 proc.
18:27 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku
09/08/23 18:12 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie wezwania do naprawienia szkody
04/08/23 17:11 MEX POLSKA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
11/07/23 17:36 MEX POLSKA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
28/06/23 11:42  brak uprawnień Mex Polska wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję
MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.
11:40 MEX POLSKA S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2023 r.