Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 13:22
kontakt
ARRINERA

Komunikaty

14/11/22 17:12 brak uprawnień GARIN SA (19/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
31/10/22 21:59 brak uprawnień GARIN SA (18/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/09/22 09:09 brak uprawnień ARRINERA SA (17/2022) Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
16/08/22 22:41 brak uprawnień ARRINERA SA (16/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
30/06/22 21:01 ARRINERA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku
20:56 brak uprawnień ARRINERA SA (15/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2022
03/06/22 21:36 ARRINERA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
21:29 brak uprawnień ARRINERA SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
31/05/22 00:00 brak uprawnień ARRINERA SA (13/2022) Raport roczny Arrinera S.A. za rok obrotowy 2021 ARRINERA Spółka Akcyjna
17/05/22 13:36 brak uprawnień ARRINERA SA (12/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
16/05/22 20:34 brak uprawnień ARRINERA SA (11/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
27/04/22 22:46 brak uprawnień ARRINERA SA (10/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji
14/02/22 16:46 brak uprawnień ARRINERA SA (9/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
03/02/22 19:49 brak uprawnień ARRINERA SA (8/2022) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020
19:46 brak uprawnień ARRINERA SA (7/2022) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020