Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:01
kontakt
YOSHI

Komunikaty

01/12/21 13:15  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (36/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
13:08 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
11:30 Yoshi lnnovation S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.
10:52  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (35/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.
23/11/21 12:25 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
12/11/21 10:46  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (34/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
04/11/21 07:55  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (33/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 grudnia 2021 roku
07:47 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 grudnia 2021 roku
03/11/21 18:06  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (32/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 r
17:58 Yoshi lnnovation S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 r.
28/10/21 13:29 Yoshi lnnovation S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. z Lauren Peso Polska S.A.
18/10/21 13:40 Yoshi lnnovation S.A.: Rejestracja i uzyskanie przez Emitenta kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)
07/10/21 17:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
04/10/21 20:28  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (30/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku
20:21 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku