Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 20:40
kontakt
YOSHI

Komunikaty

27/09/22 09:52 Yoshi lnnovation S.A.: Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży
21/09/22 17:47  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (14/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
20/09/22 10:02 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
16/08/22 18:56  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna
12/08/22 19:05  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (12/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19:00  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
10/08/22 10:29 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
06/07/22 15:52  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (10/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:49  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (9/2022) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
01/07/22 10:08  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (8/2022) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
09:58  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
09:38 Yoshi lnnovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
14/06/22 10:59 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
09/06/22 10:23 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu
06/06/22 13:11 Yoshi lnnovation S.A.: Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.