Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 18:21
kontakt
YOSHI

Komunikaty

14/06/22 10:59 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
09/06/22 10:23 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu
06/06/22 13:11 Yoshi lnnovation S.A.: Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.
03/06/22 17:05  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
16:55 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 22:51  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (5/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
24/05/22 15:26 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
23/05/22 13:25 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/05/22 12:09 Yoshi lnnovation S.A.: Wybór projektu Emitenta do dofinansowania
16/05/22 20:20  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 10:03 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie realizacji projektu leczenia PTSD (zespołu stresu pourazowego) z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości)
14/04/22 11:58 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy związanej z pracami nad urządzeniem Hyperbary
29/03/22 12:56 Yoshi lnnovation S.A.: Zbycie udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
15/03/22 12:48 Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie zamówienia na dostawę trenażerów medycznych
07/03/22 11:20 Yoshi lnnovation S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mikrovolt sp. z o.o.