Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 17:48
kontakt
CASPAR

Komunikaty

12/07/24 15:55 CASPAR AM SA: Znaczne pakiety akcji - osiągnięcie 5% ogólnej liczby głosów w Spółće
15:53 CASPAR AM SA: Znaczne pakiety akcji - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce
02/07/24 13:39 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
27/06/24 15:25 CASPAR AM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27.06.2024 r.
15:23 CASPAR AM SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
15:18  brak uprawnień Caspar Asset Management wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję
15:12 CASPAR AM SA: Informacja w przedmiocie dywidendy za 2023 rok
14/06/24 13:00 CASPAR AM SA: Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółki zależnej Emitenta, tj. F-Trust S.A. z iWealth Management Sp. z o.o.
05/06/24 16:20 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
29/05/24 16:06 CASPAR AM SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
16:02 CASPAR AM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
10/05/24 17:14 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/24 09:50 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
06/05/24 16:39  brak uprawnień Caspar Asset Management chce wypłacić 0,21 zł brutto dywidendy na akcję
16:33 CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok (w tym w przedmiocie wypłaty dywidendy)