Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 06:11
kontakt
INCANA

Komunikaty

15/11/21 09:56  brak uprawnień INCANA SA (10/2021) Raport okresowy za 3 kwartał 2021r Incana S.A.
13/08/21 09:48  brak uprawnień INCANA SA (9/2021) Raport okresowy za 2 kwartał 2021r Incana S.A.
06/07/21 20:20 INCANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2021
30/06/21 20:38  brak uprawnień INCANA SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021r Incana Spółka Akcyjna
31/05/21 19:42 INCANA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021
18:24  brak uprawnień INCANA SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
17:22  brak uprawnień INCANA SA (6/2021) Raport Roczny za rok 2020r.
14/05/21 08:54  brak uprawnień INCANA SA (5/2021) Raport okresowy za 1 kwartał 2021r Incana S.A.
11/03/21 13:11 INCANA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
08/03/21 13:00  brak uprawnień INCANA SA (4/2021) Zmiana praw z instrumentów finansowych - zniesienie uprzywilejowania akcji serii A Spółki
12:56  brak uprawnień INCANA SA (3/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15/02/21 10:07  brak uprawnień INCANA SA (2/2021) Raport okresowy za 4 kwartał 2020r Incana S.A.
20/01/21 10:43  brak uprawnień INCANA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 14:08 INCANA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 17/2021
13:30 INCANA S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży - podsumowanie