Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:41
kontakt
AFORTI

Komunikaty

05/07/22 08:58 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (28/2022) RB EBI 28/2022 Różnice danych finansowych opublikowanych raportem za IV kwartał 2021 r. oraz raportem rocznym jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2021
04/07/22 15:34 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - czerwiec 2022 r.
01/07/22 12:39 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (27/2022) RB EBI 27/2022 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w opublikowanej treści uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2022 r.
30/06/22 21:05 AFORTI HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
20:50 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (26/2022) RB EBI 26/2022 REZYGNACJA Z UBIEGANIA SIĘ O POWOŁANIE NA KOLEJNĄ KADENCJĘ
20:47 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (25/2022) RB EBI 25/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Aforti Holding w dniu 30.06.2022 r.
11:57 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (24/2022) RB EBI 24/2022 Korekta raportu bieżącego nr RB EBI 20/2022 dotyczącego publikacji raportu rocznego skonsolidowanego
11:11 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (23/2022) RB EBI 23/2022 Uzupełnienie informacji dotyczących projektów uchwał na ZWZ Aforti Holding S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku
10:54 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (22/2022) RB EBI 22/2022 Korekta sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021r.
10:21 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (21/2022) RB EBI 21/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:18 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (20/2022) RB EBI 20/2022 Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna
00:51 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (19/2022) RB EBI 19/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
00:39 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (18/2022) RB EBI 18/2022 Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna
24/06/22 22:37 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (17/2022) RB EBI 17/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
22:32 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (16/2022) RB EBI 16/2022 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego oraz Raportu Rocznego Skonsolidowanego za rok 2021