Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 22:01
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

30/05/23 15:16  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (17/2023) Zmiana WEO obligacji serii AO
10:46  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (16/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10:40 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29/05/23 14:28 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25/05/23 14:48 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/05/23 16:12 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23/05/23 10:47  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (15/2023) Zarejestrowanie zmian statutu
10:21  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (14/2023) Zarejestrowanie zmian statutu
18/05/23 18:10  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (13/2023) Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
09:08  brak uprawnień EKOPOL SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Ekopol Górnośląski Holding S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.
11/05/23 08:28 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Złożenie wniosku o wykreślenie spółek zależnych z rejestru instytucji pożyczkowych
05/04/23 08:44  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (11/2023) Zakończenie emisji akcji i dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
31/03/23 14:28  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (10/2023) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji
14:17 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zakończenie subskrypcji
27/03/23 19:32 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji