Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 12:20
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

11/01/24 14:28  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2024 roku
09/01/24 16:43  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (2/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej
04/01/24 15:35  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (1/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22/12/23 08:54  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (36/2023) Informacja o incydentalnym naruszeniu DP
08:52  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (35/2023) Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii F
20/12/23 17:37 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
12/12/23 10:56 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Uzupełnienie raportu nr 32/2023
10:27 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę zależną
30/11/23 14:49 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
29/11/23 13:31 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
14/11/23 09:37  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (34/2023) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku
10/11/23 14:13  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (33/2023) Zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
09/11/23 10:40 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
06/11/23 15:03 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Wykreślenie zastawu na akcjach spółki zależnej
02/11/23 12:27 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej