Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:05
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

16/08/22 21:51 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
14:36 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Cofnięcie przez spółkę zależną wniosku o zmianę zezwolenia
11:01 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
09:23  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (14/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku
29/07/22 14:38 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksów do umów pożyczek wydłużające okres spłaty
15/07/22 18:35 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Cofnięcie wniosku do KNF przez spółkę zależną
06/07/22 16:42  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (13/2022) Dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego
01/07/22 14:01 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Notyfikacja podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
30/06/22 15:25  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (12/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
15:21 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy subskrypcji i zakończenie emisji akcji serii F
15:16 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Przedłużenie terminu zawarcia umowy ramowej w zakresie odkupu wierzytelności BNPL
14:34  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (11/2022) Częściowy wykup obligacji AO
27/06/22 20:43 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej i nabycie udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o. o.
24/06/22 18:51 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstepnej umowy sprzedaży udziałów w spółce
21/06/22 19:04 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego