Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 06:44
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

28/07/22 15:51 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2022) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 r.
15/06/22 17:02 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji
14/06/22 15:13 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.
13/06/22 13:28 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2022r.
11/05/22 16:49 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
16:39 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2022) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
29/04/22 16:18 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 r.
14/04/22 16:41 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2022) Korekta raportu rocznego za 2021 r. (4/2022)
12/04/22 17:53 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2022) Raport roczny za 2021 r.
28/01/22 16:32 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (3/2022) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
25/01/22 14:43 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2022 roku".
19/01/22 17:26 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
11/01/22 11:49 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (1/2022) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r.
26/11/21 21:02 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
24/11/21 13:39 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB oraz zmiany statutu Spółki