Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:37
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

26/11/21 21:02 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
24/11/21 13:39  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB oraz zmiany statutu Spółki
17/11/21 14:47  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego
28/10/21 16:13  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2021) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 r.
29/09/21 14:15 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
28/09/21 20:37  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2021) Korekta raportu bieżącego nr 11/2021 (omyłka w dacie zawarcia umowy objęcia akcji) Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzi
13:37  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
10/09/21 14:54  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2021) Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
29/07/21 12:34  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2021) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
29/06/21 13:46 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
13:31 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
28/06/21 15:04  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
13:21  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2021r.
31/05/21 15:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14:53  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2021) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.