Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:07
kontakt
ZAMET

Komunikaty

23/09/22 18:33  brak uprawnień Zamet szacuje z powodu zdarzeń jednorazowych 6,6 mln zł straty netto grupy w I pół.'22
17:59 ZAMET S.A.: Informacja o wystąpieniu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
23/08/22 16:00  brak uprawnień Zamet sprzeda aktywa związane z funkcjonowaniem zakładu w Bytomiu
15:47 ZAMET S.A.: Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta - uzupełnienie informacji.
28/07/22 12:41 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.
21/07/22 15:29 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.
29/06/22 16:33 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku.
16:32 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
28/06/22 09:08 ZAMET S.A.: Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta.
02/06/22 17:01 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.
16:58 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/22 17:32 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/22 16:15 ZAMET S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Konecranes Finland Corporation.
29/04/22 17:41 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
17:37 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.