Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:16
kontakt
ZAMET

Komunikaty

29/11/21 19:29 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 20:43 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2021 roku.
20:38 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/11/21 16:06 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
29/10/21 11:07 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.
06/10/21 21:26 ZAMET S.A.: Informacja zawarciu umowy w branży offshore wind.
30/09/21 21:23 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 17:44  brak uprawnień ZAMET SA (1/2021) Zamet Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 14:20 ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.
30/06/21 18:40 ZAMET S.A.: Zawarcie istotnej umowy handlowej.
15:26 ZAMET S.A.: Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.
15:11 ZAMET S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
29/06/21 18:48  brak uprawnień WZ Zametu nie podjęło uchwały o wypłacie dywidendy
18:32 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.
18:29 ZAMET S.A.: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.