Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 11:26
kontakt
ZAMET

Komunikaty

28/06/23 09:55 ZAMET S.A.: Informacja o podwyższeniu limitu linii wieloproduktowej mBank.
27/06/23 18:31 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku.
18:27 ZAMET S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18:21 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.
26/06/23 12:37 ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy handlowej.
22/06/23 21:12 ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję oraz zgłoszenie dodatkowego projektu uchwały, do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.
06/06/23 20:43 ZAMET S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.
31/05/23 15:53 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
30/05/23 18:20 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/23 17:20 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
17:17 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
12:03 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank o kolejny rok.
21/04/23 16:24 ZAMET S.A.: Informacja o podjęciu decyzji w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów.
09/03/23 17:32 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 roku.
17:10 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.