Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 21:26
kontakt
ZAMET

Komunikaty

22/02/24 14:56 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 roku.
14:54 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.
14:52 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2024 r.
14:49 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2024 r.
16/02/24 15:54 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
25/01/24 16:35 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19/01/24 13:13 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
18/01/24 16:32 ZAMET S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
14/12/23 16:09 ZAMET S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Zamet S.A.
01/12/23 12:42 ZAMET S.A.: Informacja o zbyciu przez Emitenta, stu procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12:40 ZAMET S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12:38 ZAMET S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o zawarciu przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12:36 ZAMET S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Zamet S.A. na zbycie udziałów w kapitale zakładowym Mostostal Chojnice sp. z o.o.
12:33 ZAMET S.A.: Publikacja opóźnionej informacji poufnej: Informacja o otrzymaniu pisma wyrażającego zainteresowanie nabyciem udziałów w spółce zależnej tj. Mostostal Chojnice sp. z o.o.
15/11/23 15:59 ZAMET S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 28/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 roku.