Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:42
kontakt
GREENENER

Komunikaty

21/06/24 08:26 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 793/2024 - MVA Green Energy S.A.
29/05/24 18:45 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MVA GREEN ENERGY S.A..
13/05/24 10:07 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (14/2024) Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (13/2024) Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
15/04/24 22:52 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (12/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
26/03/24 09:23 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia MVA GREEN ENERGY
25/03/24 18:13 brak uprawnień GPW: Komunikat - MVA GREEN ENERGY
22/03/24 23:10 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (11/2024) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2023 roku
18/03/24 14:30 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (10/2024) Korekta raportu EBI nr 3/2024 ? korekta daty publikacji raportu rocznego za 2023 r. oraz dodanie do harmonogramu raportu za IV kwartał 2023 r.
 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (9/2024) Korekta raportu EBI nr 3/2024 ? korekta daty publikacji raportu rocznego za 2023 r. oraz dodanie do harmonogramu raportu za IV kwartał 2023 r.
13/03/24 16:47 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (8/2024) Życiorysy nowych członków rady nadzorczej
16:30 MVA GREEN ENERGY S.A.: Lista akcjonariuszy WZA powyżej 5% po wznowieniu obrad
08/03/24 11:34 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (7/2024) Powołanie członków rady nadzorczej
10:48 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (6/2024) Treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wznowieniu obrad
14/02/24 22:34 MVA GREEN ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7 lutego 2024 r.