Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:21
kontakt
RYVU

Komunikaty

10/04/24 07:55 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Postery dotyczące danych przedklinicznych dla programu RVU120 oraz platformy syntetycznej letalności zaprezentowane podczas dorocznej konferencji AACR 2024 / Posters on preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs presented at the 2024 AACR Annual Meeting
28/03/24 20:09  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę dot. operacyjnego przeprowadzenia badania klinicznego fazy II RVU120
19:57 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy w zakresie operacyjnego przeprowadzenia badania klinicznego fazy II RVU120 w mielofibrozie / Conclusion of an agreement in the area of operational execution of RVU120 Phase II clinical trial in myelofibrosis
14:06  brak uprawnień Nakłady firm na działalność biotechnologiczną w '22 wzrosły o 41,4 proc. rdr - GUS
27/03/24 08:46  brak uprawnień Projekt Ryvu Therapeutics rekomendowany do dofinansowania przez PARP
08:38 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Projekt Ryvu rekomendowany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Ryvu project recommended for funding by the Polish Agency for Enterprise Development
13/03/24 07:37  brak uprawnień Ryvu Therapeutics w IV kw. miało 24,3 mln zł straty EBITDA i 26,9 mln zł straty EBIT
07:15  brak uprawnień Wyniki Ryvu Therapeutics w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:02 RYVU THERAPEUTICS S.A.: RYVU THERAPEUTICS S.A.
07/03/24 13:00 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej / Correction of the current report No. 12/2024 of March 6, 2024 - correction of obvious typographical error
06/03/24 13:16  brak uprawnień Ryvu Therapeutics spełnia warunki wypłaty pierwszej transzy finansowania z EBI
13:06 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Spełnienie warunków wypłaty pierwszej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche A of financing from the European Investment Bank
08:00 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Prezentacja danych przedklinicznych dla programu RVU120 oraz platformy syntetycznej letalności podczas dorocznej konferencji AACR 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at the 2024 AACR Annual Meeting
14/02/24 18:30 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podanie RVU120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-52 jako monoterapii w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka / Dosing of the first patient in the RIVER-52 Phase II Study of RVU 120 as a monotherapy for the treatment of patients with relapsed/refractory AML and HR-MDS
08/02/24 17:58 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program