Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:08
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

23/06/22 15:14 LABOCANNA S.A.: Aktualizacja strategii w zakresie lokalizacji plantacji medycznej marihuany
13/06/22 21:58  brak uprawnień LABOCANNA SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08:36 LABOCANNA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki
08/06/22 17:44 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta o zmianie sposobu posiadania akcji
17:32 LABOCANNA S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
17:26 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR
17:21 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce Labocanna S.A.
06/06/22 19:02 LABOCANNA S.A.: Zawarcie Listu intencyjnego z Instytutem badawczym
01/06/22 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki LABOCANNA SA
27/05/22 18:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki LABOCANNA S.A.
20/05/22 11:52  brak uprawnień LABOCANNA SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
LABOCANNA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
16/05/22 13:10  brak uprawnień LABOCANNA SA (8/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
09/05/22 17:08 LABOCANNA S.A.: Wejście w życie zmian prawnych umożliwiających uprawę medycznej marihuany Instytutom badawczym oraz plan działania Emitenta w zakresie współpracy z Instytutem badawczym w celu uruchomienia plantacji
17:05  brak uprawnień LABOCANNA SA (7/2022) Korekta raportu EBI nr 3/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.