Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:21
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

25/08/22 09:55 LABOCANNA S.A.: Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego
08/08/22 18:25  brak uprawnień LABOCANNA SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
05/08/22 19:03  brak uprawnień LABOCANNA SA (13/2022) Korekta raportu EBI nr 7/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
18/07/22 14:47  brak uprawnień LABOCANNA SA (12/2022) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
01/07/22 13:45  brak uprawnień LABOCANNA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022 r.
13:28 LABOCANNA S.A.: Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:22 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR
30/06/22 14:11 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu poniżej 10% i 5% ogólnej liczby głosów w spółce
29/06/22 17:50 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR
23/06/22 15:14 LABOCANNA S.A.: Aktualizacja strategii w zakresie lokalizacji plantacji medycznej marihuany
13/06/22 21:58  brak uprawnień LABOCANNA SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08:36 LABOCANNA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki
08/06/22 17:44 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta o zmianie sposobu posiadania akcji
17:32 LABOCANNA S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
17:26 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR