Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:12
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

09/02/24 17:53  brak uprawnień LABOCANNA SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku Labocanna S.A.
17:33 LABOCANNA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy na import marihuany medycznej
08:41 LABOCANNA S.A.: Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Foxbuy.com S.A.
30/01/24 13:25  brak uprawnień LABOCANNA SA (3/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
24/01/24 17:56 LABOCANNA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:46  brak uprawnień LABOCANNA SA (2/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2024 r.
18/01/24 08:46 LABOCANNA S.A.: Otrzymanie pisma z Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
04/01/24 10:33  brak uprawnień LABOCANNA SA (1/2024) Korekta raportu EBI 21/2023 ? Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 grudnia 2023 r.
02/01/24 17:24 LABOCANNA S.A.: Wygaśnięcie umowy o zachowaniu poufności
28/12/23 17:29 LABOCANNA S.A.: ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24 stycznia 2024 r. wraz z projektami uchwał
17:11  brak uprawnień LABOCANNA SA (22/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.01.2024 r. wraz z projektami uchwał
16:49 LABOCANNA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:40  brak uprawnień LABOCANNA SA (21/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 grudnia 2023 r.
20/12/23 18:03 LABOCANNA S.A.: Założenie spółki zależnej
08/12/23 12:47  brak uprawnień LABOCANNA SA (20/2023) Korekta raportu EBI 19/2023 - Powołanie członka rady nadzorczej